Home » Quán ốc mẹt 35K (316 Xuân Diệu, Quy Nhơn) bị du khách tố bán “ốc thối, chặt chém”