Home » Dừng ăn bán trú ở trường học có suất ăn trưa “lèo tèo” giá 32 nghìn đồng sau khi bị báo chí phản ánh