Home » Bình Dương: Hai vợ chồng vác gần 200 bao đất để biến sân thượng thành khu vườn xanh mát