Home » S’Life gym bị tố tư vấn lừa đảo khách hàng, muốn chuyển nhượng gói tập phải xuất trình giấy của bác sĩ?