Home » Tiktoker Hannah Olala bị phốt bán hàng vô trách nhiệm, bị phản ánh còn đăng bài phốt ngược lại khách hàng?