Home » Chủ đầu tư dự án I – Tower (The Sailing Quy Nhơn) bị phạt 500 triệu đồng